GDPR – zpracování osobních údajů

Společnost:                  Ing. Josef Vtek, MBA

IČO:                                  18683584

se sídlem:                      Zbynická 1566/7 Praha 16, 15300

zastoupená:                 Danou Vítek   (dále jen „Zpracovatel“)

Vaše data zpracováváme za účelem dodání služby, kterou jste si na našem webu objednali. V případě elektronických produktů jsou povinnými údaji pouze jméno a email, v případě zásilky pak také adresa dodání.

Zpracovatel zajistí:

  • mlčenlivost o osobních údajích, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy
  • bezpečné uložení osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich úniku třetím stranám
  • aby se i další osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti
  • aplikaci všech opatření požadovaných podle článku 32 GDPR
  • v souladu s rozhodnutím klienta výmaz všech osobních údajů a to včetně kopií

Klient:

  • bude zpracovateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR
  • bude zpracovatele informovat o svém rozhodnutí vymazat své osobní údaje přes kontaktní formulář na webových stránkách https://vevate.eu/kontakt/ nebo na emailu dana@vevate.eu