Negativní slova

Slovo, stejně jako myšlenka, je tvůrčí silou. Záměr myšlenky se projevuje prostřednictvím slova. Slovo osvobozuje nebo zotročuje. Správným používáním slov se dostanete do stavu spokojenosti a vyrovnanosti. Je to cesta k osobní svobodě , úspěchu a hojnosti. Zbaví vás strachu a promění ho v radost a lásku.

Je důležité slovo nepoužívat proti sobě. Zakažte si prohlášení typu jsem tlustá, hloupá, škaredá, …škodíte si tím, přestože svá prohlášení třeba myslíte v žertu.

Louse L. Hay: Moc mluveného slova 

Jak odstranit negativní slova?

  1. Nepoužívejte negativní slova proti sobě, a to ani v duchu ne. I vaše vnitřní prohlášení mají sílu tvořit. Takže si zakažte myšlenky a prohlášení typu: to jsem to zase zkazila, jsem tlustá, nemožná, hloupá, nespolečenská..   a nečiňte tak ani v žertu!
  2. Vyhněte se pomluvám. Přestože je to nejrozšířenější způsob komunikace na zemi, pomluvy ničí  vztahy mezi lidmi. Pokud pomluvu slyšíte, již se na člověka nikdy nedokážete podívat objektivně. Naopak pokud pomluvu šíříte, zpětně obviňujete a odsuzujete samy sebe.
  3. Nesuďte a nenapadejte neoprávněně druhé. Jed, který vyšlete v podobě slov, se vám vrátí zpět, neboť druhý vám oplatí stejnou mincí. Nakonec  vy samy jste tím,  kdo za negativní slova zaplatí.
  4. Nevyvolávejte ve druhých pocit viny.   Dokud budete vinit druhé za to, jak se dnes cítíte, budete muset čekat na to, až se oni změní. Obviňování tedy dává druhým kontrolu nad vámi  a ovlivňuje, jak se k nim budeme chovat.

Don Muguel Ruiz: 4 dohody – čte Jaroslav Dušek