Podmínky soutěže

Pořadatelem soutěž je Dana Vítek, Firma Ing. Josef Vítek, MBA, Ič: 18683584

Facebook je pouze poskytovatelem sociální platformy pro informování soutěžících. Soutěže nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány, ani spravovány společností Facebook. Společnost se distancuje od jakékoliv spojitosti s probíhajícími soutěžemi.

Soutěžící se mohou zapojit kdykoliv ve vyhlášené době. Začátek soutěže je od 0:00 hod. počátečního dne, konec soutěže je 24 :00 posledního dne.

Vyhodnocení soutěží probíhá dle zadaného typu soutěže (losování ze správných odpovědí; splnění zadaných kritérií) a to následující den po skončení soutěže.

V případě losování má každý soutěžící přiděleno soutěžní číslo, které je shodné s tím, kolikátý byl se svou odpovědí v pořadí. Vyhodnocení pak probíhá pomocí generátoru náhodných čísel.

Jména výherců budou zveřejněna na soutěžní stránce pod zadáním soutěže. Následující den po skončení soutěže budou výherci kontaktováni prostřednictvím FB zpráv a o výhře informováni.

Odesílání cen proběhne v případě úspěšného kontaktování výherců v následující den po vyhlášení výsledků.