Jak se nestát obětí

V nerovnoprávných vztazích často silnější partner používá k ovládání druhého tři silné emoce, které dělají ze slabšího partnera snadnou oběť. Manipulátor emoce vyvolává a podporuje a snadno tak manipuluje s druhým člověkem. 1)Lítost nad sebou a svým životem (co všechno mi okolí udělalo, co všechno mi bylo upřeno, o co jsem přišla). 2)Vina že jsem neudělala něco dobře, že jsem někomu ublížila, něco ztratila, rozbila apod. 3)Strach co se stane, pokud partner splní své výhrůžky. Jsou to velmi silné emoce, které otravují naši mysl a drží nás neustále v minulosti. Nutné věci děláme automaticky a hlavou víří myšlenky, co jsme v minulosti řekly, udělaly, nebo naopak co udělali ti druzí špatného nám, co by se stalo kdyby bychom přišly o to nejcennější, co máme. Přes starosti o věci minulé přehlížíme to, co nám život nabízí právě nyní. Nevidíme nové příležitosti a možnosti, které by zcela mohly změnit naši budoucnost. Tento stav je nebezpečný, protože jsme rozkolísané a velmi zranitelné. Mohou se objevit deprese, strachy, sebeodmítání, sebepoškozování, závislosti… Na fyzické úrovni se důsledky tohoto myšlenkového moru mohou projevit negativně v oblasti zdraví (psychosomatické poruchy), v oblasti práce (únava a nechuť k práci, která může vést ke ztrátě zaměstnání), financí (špatná rozhodnutí a z toho plynoucí finanční ztráty). Nejzranitelnější je však člověk v oblasti mezilidských vztahů. Mohou zaniknout dlouholetá přátelství či svazky, které jsou nahrazovány nezdravými vztahy založenými na principu manipulace. Už odjakživa lidé touží ovládat a manipulovat druhými ve svůj prospěch. Je to zcela přirozený pud, který mají i malé děti. Princip boje o moc je zřejmý i ve zvířecí říši. Zvířata se pokoušejí dokonce manipulovat i s námi (vzpomeňte na rozmazlené domácí miláčky, kterým jejich páníčkové dělají pomyšlení). Zkušený lidský manipulátor velmi dobře umí pracovat právě s pocity viny,  lítosti a strachu. Tyto škodlivé emoce v oslabených osobách záměrně rozdmýchává a zveličuje. Jejich prostřednictvím udržuje druhé v podřízeném postavení. Ti pak ztrácí svobodu, stávají se obětí. Přestávají  rozhodovat o svém vlastním životě.