Mýty o domácím násilí

On tě bil? A nevyprovokovala jsi ho? Proč jsi nám nic neřekla? A proč jsi od něho neodešla? Vlastně si za to můžeš sama ….Tak tohle jsem slyšela z okolí, když jsem po 30 letech konečně našla sílu opustit manželství, které rozhodně nebylo v pořádku. Moc mi tyhle „chytré“ řeči  tenkrát nepřidaly. Bohužel se týrané ženy ve společnosti setkávají  spíše s odsouzením, než s pochopením a podporu. Lidé zpravidla nechápou, jak je možné, že ten navenek skvělý manžel a taťka se za zavřenými dveřmi změní ve lstivé a agresivní  zvíře….  Člověk zvenku netuší, jací jsou agresoři skvělí psychologové,  kteří drží svou oběť metodou cukru a biče (slibů a facek) ve svém područí.  Málokdo ví,  jak silně k sobě dokáží svou oběť připoutat. Kdo nezažil, nepochopí, jak mistrně umí agresoři zmanipulovat všechny okolnosti v neprospěch oběti. Sami pak působí jako chudáčci, kterým celý svět ubližuje…               Domácí násilí se vyskytuje pouze u sociálně slabších osob. Realita: Domácí násilí se týká všech osob bez ohledu na jejich sociální postavení, vzdělání, národnost či náboženské vyznání. Příčinou domácího násilí je alkoholismus partnera. Realita: Alkoholismus ani užívání jiných návykových látek není příčina a ani omluva domácího násilí. Situace nemůže být tak vážná, jinak by násilnou osobu její partner opustil. Realita: Násilné osoby často svým partnerům vyhrožují, že v případě jejich odchodu ublíží jim nebo dětem, či děti již nikdy neuvidí apod. Zůstávají tedy žít v domácnosti ze strachu, ale nikdy ne proto, že by s násilnou osobou v jejím chování souhlasili. Ohroženou osobu i násilnou osobu lze rozeznat na první pohled. Realita: Násilí je velmi dobře ukryto za zdmi domova. Násilná osoba se často svému okolí jeví jako osoba sympatická. Ohrožená osoba se za svoji situaci často stydí, proto se s ní většinou odmítá komukoliv svěřit. Domácí násilí je okrajová záležitost, která se vyskytuje jen zřídka. Realita: Jedná se o velmi častý negativní jev, se kterým s oběť v mnoha případech nikdy nikomu nesvěří. Domácí násilí jsou spíše časté hádky, tzv. „Italské manželství“. Realita: Je nutné odlišit běžnou hádku mezi partnery – kdy stojí proti sobě dva jedinci ve stejné pozici a domácí násilí – kde na jedné straně konfliktu stojí bezmocná a ohrožená osoba a proti ní osoba násilná. Ohrožené osoby domácím násilím mají toto násilí ve vztahu rády. Realita: Nikdo netouží po soužití, které je stále provázené fyzickým, psychickým terorem či jiným druhem násilí. (převzato z webu www.zenavtisni.cz)