Jak poznat manipulátora?

Jsou všude okolo nás, ať již jsou to firmy, či jednotlivci. Vlastně každý,s kým se setkáváme, se snaží nějakým způsobem ovlivnit náš názor a jednání ve svůj prospěch. Jak poznáte domácího manipulátora?  Jak poznat manipulátora?
 1. Obviňuje vás z každé maličkosti a to dokonce i za věci, za které nemůžete
 2. Přehlíží, vaše přání a ignoruje vaše potřeby
 3. Zesměšňuje vás před rodinou i okolím
 4. Umí využívat vaše slabiny ve svůj prospěch
 5. Své požadavky vynucuje křikem
 6. Nikdy nepřizná svou chybu
 7. Vyhrožuje, že pokud mu nevyhovíte, připraví vás o to, co máte ráda
 8. Kontroluje vás a omezuje váš pohyb
 9. Pomlouvá vaše známé a blízké
 10. Podceňuje a zesměšňuje vaši práci
 11. Pouze jeho názor je tím správným, nepřipouští diskusi ani kompromisy
 12. Je náladový, naprostá pohoda se může vmžiku proměnit v ostrou hádku
 13. Záměrně vyvolává spory, v nichž vám neustále omílá všechny vaše nedostatky
 14. Lže a popírá zjevná fakta
 15. Převrací situaci ve svůj prospěch
 16. Nesnáší oprávněnou kritiku
 17. Přivlastňuje si vaše zásluhy
 18. Své slabosti omlouvá a prezentuje je jako přednosti
 19. Vynucuje si závazky, které slouží v jeho prospěch
 20. Pokud je to pro něj výhodné, umí i zalichotit
 21. Na okolí působí jako milý člověk
Věty, které vám mohou napovědět: Všichni dělají…, jenom ty ne..                                             Řekl jsem, že to bude…jinak… Prosím zůstaň  bez tebe nezvládnu                               Jdi si za …  Vrať se odkud jsi přišla Já se ti tu starám o ….a ty jsi na mě….                             Brzy na ně také dojde, ale … Podívej se, co jsi zavinila …                                                 To jsi mě zklamala…. To bych do tebe neřekl…                                                     Neznamenáš nic… Dostanu tě do…                                                                       Patříš jen mě…