Jak odejít z nevyhovujícího vztahu?

  Pokud se žena dostane do krajní situace, je potřeba v zájmu bezpečí a zdraví opustit agresivního partnera. Odchod je třeba pečlivě zvážit.
  1. Udělejte si krizový plán, pokud vztah chcete opustit. Vše předem pečlivě zvažte a naplánujte.
  2. Rozhodně neodcházejte po ataku. Naopak, svůj odchod naplánujte do období klidu, kdy agresor není tak ostražitý.
  3. Neodcházejte na více pokusů, s každým dalším  pokusem se  zvyšuje míra jeho agresivity. Počítejte s tím, že vás drahý bude hledat a sehraje úžasné divadlo, aby všechny přesvědčil o vaší nepříčetnosti. Možná do hledání zapojí i policii, kde vás nahlásí pro porušování….čehokoliv.
  4. Nevrátíte se tam. Počítejte s tím, že do objektu v němž bydlíte, se již nebudete moci vrátit. Pro další fungování budete potřebovat:
  •  Důležité dokumenty: rodné listy, oddací list, kartičky pojištěnců, očkovací listy, potvrzení o bankovních účtech nebo půjčkách, list osvědčující vaši kvalifikaci, řidičský a občanský průkaz, listiny o nabytí nemovitostí či jiného majetku.
  • Základní věci pro sebe i děti, tašku se základním oblečením a obuví. Nezapomeňte na náhradní mobil a tablet či notebook, na cestách je to velmi užitečný pomocník.
  • Zajistěte zdroj financí (peníze či bankomatová karta), ten rozhoduje o vaší svobodě. Přibalte cennosti a vše, co by se dalo směnit za peníze. Tuto pohotovostní tašku uložte na bezpečném místě v práci či u kamarádky.
5. Pečlivě zvažte, jak celou akci provedete (souhra s dětmi), a které místo bude pro vás bezpečné. Vyhledejte si a uložte kontakty na krizová centra, zdravotní zařízení, nebo vaše osobní kontakty  v dané lokalitě. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat jejich pomoc. Informujte se o možnostech práce, ubytování a škol pro děti v této oblasti. Čím lépe budete připraveny, o to snáze se vám celá akce bude podnikat. Neříkám, že je to snadné, ale v sázce je vaše svoboda a budoucnost, možná i životy vašich dětí. Držím palce a jsem s vámi!