Hádky jako budíček?

Trápíte se ve vztahu? Je na vás hrubý, uráží a vyhrožuje? Lámete si hlavu,  proč tohle dělá? Jak může být tak ošklivý? Proč se takové věci dějí zrovna vám? Co když je to jinak? Věci vždy nemusí být tak, jak je člověk vidí zvenku. Co když je to jinak a měla to být jen lekce? Již od malička jsem měla velmi malé sebevědomí a byla závislá na hodnocení okolí. Pokud mě lidé okolo hodnotili kladně bylo to v pořádku, ale s kritikou jsem se popasovat nikdy neuměla. Stále dokola jsem si vyčítala každý svůj prohřešek a nedostatek. Utápěla jsem se neláskou k sobě  tak usilovně a přesvědčivě, že jsem si nakonec vzala člověka, který mi v tom začal pomáhat.  A musím říci, že v přesvědčování, že nestojím za nic, byl manžel  opravdu mistr. Jeho „pomoc“ mě stála potoky slzí a hromadu bezesných nocí. Trvalo mi 30 let,  než jsem pochopila, že věci mohou být jinak. Hádky  mě měly vzbudit ze spaní, protože celé ty roky jsem dělala věci špatně. Co jsem pochopila?
 1. Své slabiny.  Celý život jsem byla v ponížené pozici. Byla jsem nejistá, málo sebevědomá, stále jsem ostatním ustupovala na svůj úkor, přizpůsobovala se názorům druhých,  potlačovala své potřeby a nevyjadřovala své pocity.
 2. Co se mám naučit.  Z popisu výše jasně vychází, v čem se mám zdokonalovat. Hlavní věcí je naučit se vážit si sama sebe. Nebýt závislá na mínění okolí, ale být si jistá sama sebou. Nenechat se vtáhnout do manipulací ostatních lidí, ale více spoléhat na své pocity. Vážit si sama sebe.
 3. Že mám přijmout nepochopitelné.  Ne každou situaci my lidé můžeme rozumem pochopit, ale jak říkávaly babičky, všechno zlé je pro něco dobré.  V každé nepříjemné situaci se  zamyslím. Co mi nepříjemná  situace nebo člověk ukazují? Pokud se mě silně dotýkají a mám z nich špatné pocity,  co se mi snaží sdělit? Na co mě chtějí upozornit? Co dělám špatně? Kde bych ještě měla přidat? Co si z nepříjemné situace nebo setkání mohu vzít pro sebe a zužitkovat to ve svůj prospěch?
 4. Mám si odpouštět.  Svou nedokonalost při zvládání překážek. Že ještě nejsem dostatečně daleko se zdoláváním svých lekcí. Že jsou stále chvíle, kdy se nemám ráda a neposlouchám své pocity. Že jsou situace, kdy se nechám vtáhnout do hry druhých.
 5. Mám poděkovat.  Za to, že mám na své cestě spolehlivý kompas. Pokud se mám  více ráda, starám se o sebe, zkrátka posunuji se vpřed, věci se daří a mám skvělý pocit a život je skvělý.  Když se k sobě chovám hnusně, tak věci začnou drhnout a záhy se objeví  „pomocníci“se svým trápením. Cítím se pak čím dál hůř a klesá i moje sebevědomí. Život se stává bojem s nebezpečnými nástrahami. Kompas z pocitů mi jasně ukazuje, kdy věci dělám dobře a kdy je potřeba je dělat jinak.
Více  na webináři ZDARMA

Jak se nestát obětí

V nerovnoprávných vztazích často silnější partner používá k ovládání druhého tři silné emoce, které dělají ze slabšího partnera snadnou oběť. Manipulátor emoce vyvolává a podporuje a snadno tak manipuluje s druhým člověkem. 1)Lítost nad sebou a svým životem (co všechno mi okolí udělalo, co všechno mi bylo upřeno, o co jsem přišla). 2)Vina že jsem neudělala něco dobře, že jsem někomu ublížila, něco ztratila, rozbila apod. 3)Strach co se stane, pokud partner splní své výhrůžky. Jsou to velmi silné emoce, které otravují naši mysl a drží nás neustále v minulosti. Nutné věci děláme automaticky a hlavou víří myšlenky, co jsme v minulosti řekly, udělaly, nebo naopak co udělali ti druzí špatného nám, co by se stalo kdyby bychom přišly o to nejcennější, co máme. Přes starosti o věci minulé přehlížíme to, co nám život nabízí právě nyní. Nevidíme nové příležitosti a možnosti, které by zcela mohly změnit naši budoucnost. Tento stav je nebezpečný, protože jsme rozkolísané a velmi zranitelné. Mohou se objevit deprese, strachy, sebeodmítání, sebepoškozování, závislosti… Na fyzické úrovni se důsledky tohoto myšlenkového moru mohou projevit negativně v oblasti zdraví (psychosomatické poruchy), v oblasti práce (únava a nechuť k práci, která může vést ke ztrátě zaměstnání), financí (špatná rozhodnutí a z toho plynoucí finanční ztráty). Nejzranitelnější je však člověk v oblasti mezilidských vztahů. Mohou zaniknout dlouholetá přátelství či svazky, které jsou nahrazovány nezdravými vztahy založenými na principu manipulace. Už odjakživa lidé touží ovládat a manipulovat druhými ve svůj prospěch. Je to zcela přirozený pud, který mají i malé děti. Princip boje o moc je zřejmý i ve zvířecí říši. Zvířata se pokoušejí dokonce manipulovat i s námi (vzpomeňte na rozmazlené domácí miláčky, kterým jejich páníčkové dělají pomyšlení). Zkušený lidský manipulátor velmi dobře umí pracovat právě s pocity viny,  lítosti a strachu. Tyto škodlivé emoce v oslabených osobách záměrně rozdmýchává a zveličuje. Jejich prostřednictvím udržuje druhé v podřízeném postavení. Ti pak ztrácí svobodu, stávají se obětí. Přestávají  rozhodovat o svém vlastním životě.

Jak poznat manipulátora?

Jsou všude okolo nás, ať již jsou to firmy, či jednotlivci. Vlastně každý,s kým se setkáváme, se snaží nějakým způsobem ovlivnit náš názor a jednání ve svůj prospěch. Jak poznáte domácího manipulátora?  Jak poznat manipulátora?
 1. Obviňuje vás z každé maličkosti a to dokonce i za věci, za které nemůžete
 2. Přehlíží, vaše přání a ignoruje vaše potřeby
 3. Zesměšňuje vás před rodinou i okolím
 4. Umí využívat vaše slabiny ve svůj prospěch
 5. Své požadavky vynucuje křikem
 6. Nikdy nepřizná svou chybu
 7. Vyhrožuje, že pokud mu nevyhovíte, připraví vás o to, co máte ráda
 8. Kontroluje vás a omezuje váš pohyb
 9. Pomlouvá vaše známé a blízké
 10. Podceňuje a zesměšňuje vaši práci
 11. Pouze jeho názor je tím správným, nepřipouští diskusi ani kompromisy
 12. Je náladový, naprostá pohoda se může vmžiku proměnit v ostrou hádku
 13. Záměrně vyvolává spory, v nichž vám neustále omílá všechny vaše nedostatky
 14. Lže a popírá zjevná fakta
 15. Převrací situaci ve svůj prospěch
 16. Nesnáší oprávněnou kritiku
 17. Přivlastňuje si vaše zásluhy
 18. Své slabosti omlouvá a prezentuje je jako přednosti
 19. Vynucuje si závazky, které slouží v jeho prospěch
 20. Pokud je to pro něj výhodné, umí i zalichotit
 21. Na okolí působí jako milý člověk
Věty, které vám mohou napovědět: Všichni dělají…, jenom ty ne..                                             Řekl jsem, že to bude…jinak… Prosím zůstaň  bez tebe nezvládnu                               Jdi si za …  Vrať se odkud jsi přišla Já se ti tu starám o ….a ty jsi na mě….                             Brzy na ně také dojde, ale … Podívej se, co jsi zavinila …                                                 To jsi mě zklamala…. To bych do tebe neřekl…                                                     Neznamenáš nic… Dostanu tě do…                                                                       Patříš jen mě…

 

3 kroky k harmonickému vztahu

Jak přimět partnera k tomu, aby se k vám choval hezky?

 1. Odpoutejte se od minulosti                                                                              Neprobírejte se svými pocity lítosti a viny. Přestaňte řešit co, kdy, jak, proč…Je to minulost, kterou již nezměníte. Takovými úvahami trápíte jen sama sebe. Vaše mysl je zamořená stálými výčitkami ať již k sobě, nebo k druhým. S touto zamořenou myslí jste ideální kořistí právě pro manipulátora, který vše obratně využije ve vlastní prospěch. Odpusťte proto sobě i druhým a uvědomte si, že jste všichni dělali jen to nejlepší, co jste v dané chvíli uměli.

 

2. Zvládejte vlastní emoce                                                                                Kdo ovládá vlastní emoce, ovládá i situaci. Manipulátor umí s emocemi druhých pracovat velmi dobře. Chladnokrevně si vypočítá, co kdy říct a jak na to bude druhý reagovat. I proto na okolí působí často jako učiněný beránek. Vy však víte své. Proto své emoce kontrolujte a nenechejte se vyvést z rovnováhy jeho narážkami, výhrůžkami, vydíráním, prošením, atd. Nenechte se vtáhnout do nekonečných a vyčerpávajících hádek. Manipulátor je vyvolává, protože lační po vaší energii. Vaše omluvy, vysvětlování, slzy, křik.., to vše jej velmi posiluje. Zvítězit můžete jedině tehdy, když mu tuto energii neposkytnete. Buďte proto klidné a soustředěné, a mějte na mysli, že hádky jsou pouze součástí jeho hry o moc. S vámi nemají opravdu nic společného.

3. Zlepšete vzájemnou  komunikaci

Je-li u nějaké události více lidí, každý vidí stejnou věc svýma očima. Každý vnímá na události něco jiného a tak jeho názor není objektivní, ale odráží subjektivní vnímání jedince.

Stejně je tomu i v partnerství. Každý má jiné zkušenosti, a tak i 2 lidé mohou vidět situaci naprosto odlišně. Je třeba druhého nejdříve vyslechnout a potom mu sdělit asertivním způsobem své stanovisko. á událost svým pohledem. Proto je důležité pochopit, jak situaci vnímá druhý. Pak je již stačí  užít asertivních technik a vysvětlit partnerovi i své stanovisko. 

Jak se správně rozhodovat?

Člověk se v dnešní době musí rozhodovat na každém kroku. Každé, byť sebenepatrnější rozhodnutí může mít důsledky do budoucna. Rozhodnu se, že se  dnes nebudu snídat a za hodinu se mi udělá špatně. Jdu zkratkou a  šlápnu do psího hovínka. ..tady v podstatě o nic nejde, ale člověk je na sebe stejně naštvaný.

Co ale rozhodnutí, která vám mohou radikálně změnit život? Odejít z práce, mít dítě, koupit dům na vesnici, opustit manželství….Tato rozhodnutí mají obrovské následky na náš budoucí život a tak přešlapujeme, a řešení oddalujeme.

 

Pro ulehčení rozhodování se hodí snadná metoda 10-10-10, díky které se můžeme rozhodnout v souladu se svými nejdůležitějšími hodnotami (rodina, peníze, láska, svoboda..). Každý má žebříček hodnot jiný a podle toho také volí i svou cestu. Například někdo klade na první místo děti a tak od něj těžko může člověk očekávat, že vezme práci, kde bude většinu roku mimo domov.  Na druhou stranu vrcholná manažerka se asi nestane ženou v domácnosti.

Někdy je samozřejmě nutné dělat kompromisy a od toho je právě metoda 10-10-10. Přivede vás vaše rozhodnutí k životu, který je podle vašich představ? Stojí případné nepohodlí a bolest za konečný výsledek?

Na každý problém se podívejte ze dvou hledisek. Co se stane, pokud si vyberu variantu a, co se stane při variantě b. Která se vám více líbí a souzní s vašimi hodnotami?

 1. 10 minut – co mi mé rozhodnutí (např opustit agresivního manžela) přinese teď. Jaké překážky musím překonat, co mě to bude stát, jak se bude chovat okolí, jak se budu cítit.
 2. 10 měsíců – jak bude můj život vypadat bez partnera v období za rok? Co budu řešit, jaký se budu cítit.
 3. 10 let – jak se bez partnera cítím v delší budoucnosti. Odpovídá tento život mým hodnotám?

Zpravidla je to tak, že v období bezprostředně po radikálním řezu se situace stane pro člověka těžší. Musí řešit spoustu nových věcí a ne nadarmo se říká, že každá změna bolí. Proto je zde i dlouhodobější horizont, aby člověk mohl uvážit, čím bude  toto počáteční trápení v budoucnu kompenzováno a jestli stojí konečný výsledek za případné nepohodlí a bolest.